Cựu chiến binh Nguyễn Quang Hòa - Gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ Sáu, ngày 28/4/2023 - 16:43 Đã xem: 628

Đồng chí Nguyễn Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư giao thông Đường Lâm luôn phát huy tốt phẩm chất bộ đội cụ Hồ, lãnh đạo Công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động.

Năm 1984, Đồng chí Nguyễn Quang Hòa rời quân ngũ trở về địa phương, tham gia xây dựng kinh tế, xã hội của tỉnh. Thành lập Công ty, là người sáng lập, ngày từ những ngày đầu đồng chí đã đưa ra những giải pháp táo bạo để xây dựng phát triển Công ty, trong đó chất lượng và chữ tín luôn được đưa lên hàng đầu để đảm bảo thực hiện kế hoạch, tiến độ các hợp đồng tư vấn khảo sát thiết kế các công trình đã được ký kết với các chủ đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư giao thông Đường Lâm

Với số lao động thường xuyên là 25 người, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư giao thông Đường Lâm đã tham gia nhiều chương trình, dự án quan trọng của tỉnh như: Bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, xây dựng các cầu cứng với công nghệ bê tông cường độ cao HUPC vượt suối, tham gia thực hiện Chương trình nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh... Hằng năm, Công ty đã thực hiện nộp đầy đủ 100% BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ cho người lao động; thu nhập bình quân của người lao động từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng.

Là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư giao thông Đường Lâm, CCB Nguyễn Quang Hòa đã lãnh đạo đơn vị tổ chức quán triệt học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của hội cơ sở và các tiêu chí chuẩn mực cho hội viên CCB trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tạo dựng phong trào thi đua để các hội viên, đoàn viên cùng thực hiện. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của cán bộ, hội viên, đoàn viên người lao động.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với nhiệm vụ: Tham gia góp ý xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân, đồng chí Nguyễn Quang Hòa đã chú trọng xây dựng hội cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng bằng việc làm cụ thể: Luôn học tập nâng cao nhận thức lý luận, kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên; phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ tại doanh nghiệp, với chủ đề về “Phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ” với những câu chuyện kể về những tấm gương sáng trong chiến đấu hy sinh để bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ cha, anh. Qua đó “truyền lửa” giáo dục thế hệ trẻ trân trọng lịch sử, trân trọng những hy sinh xương máu của cha ông để giành tự do độc lập và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam yêu quý.

Học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Sống với nhau có tình, có nghĩa...”. Trong những năm qua, đồng chí Nguyễn Quang Hòa và Hội CCB cơ sở Công ty đã xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động như: “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Đặc biệt là cuộc vận động CCB đóng góp xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, cán bộ, hội viên CCB Công ty đã ủng hộ xây dựng được 3 nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình hội viên CCB khó khăn, góp phần vào thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận cố gắng, nỗ lực của cá nhân đồng chí Nguyễn Quang Hòa, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã xét tặng danh hiệu “Danh nhân tiêu biểu” về thành tích lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất kinh doanh năm 2021-2022; Ban Thường vụ Hội CCB Khối tặng danh hiệu “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2018-2022. Đó là động lực rất lớn để trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Quang Hòa tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng phát triển doanh nghiệp.

                                                                                                                         Trần Việt

Xem tin theo ngày:   / /