Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Ba, ngày 16/5/2023 - 16:18 Đã xem: 9947

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2023), sáng 16/5, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Suốt cả cuộc đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, giành độc lập, tự do cho dân tộc, mang cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ dâng hương có đồng chí: Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Đảng uỷ, đoàn thể Khối.

Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hứa với Bác tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác-Lê Nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng, là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ X; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, “quyết tâm thật cao, nỗ lực thật lớn, hành động thật quyết liệt”, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

                                                                                                                            Trần Văn Quý

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 340 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:   / /