Bảo hiểm xã hội Tuyên Quang đẩy mạnh truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Năm, ngày 18/5/2023 - 08:57 Đã xem: 194

Thực hiện Công văn số 1323/UBND-THVX ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm tỷ lệ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2023 trên địa bàn tỉnh. BHXH tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác tổ chức, thực hiện chính sách BHXH, BHYT; đặc biệt là các giải pháp phát triển BHXH, BHYT phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, BHXH tỉnh đã xây dựng các giải pháp triển khai thực hiện và tăng cường công tác truyền thông, tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

Trong tháng 4/2023, BHXH tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với Đảng ủy và UBND các phường tổ chức được 05 nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với hơn 500 đại biểu của các tổ dân phố trên địa bàn xã, phường tham dự.

Đ/c Nguyễn Anh Tuấn – Phó trưởng phòng Truyền thông tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Công tác tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT là một trong những hoạt động phối hợp thường xuyên trong Chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh và UBND các xã, phường nhằm vận động người dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tại các Hội nghị, đại biểu được lãnh đạo, viên chức phòng Truyền thông của BHXH tỉnh phổ biến, tuyên truyền những nội dung cơ bản chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nhất là những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: tính ưu việt, nhân văn, tính cộng đồng của chính sách BHXH, BHYT; lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu; những lợi ích của việc hưởng lương hưu và thiệt thòi khi nhận trợ cấp BHXH một lần; lợi ích của việc lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân; những tiện ích của ứng dụng VssID – BHXH số; thông tin về công tác chuyển đổi số của Ngành BHXH Việt Nam.

Công tác phối hợp, tổ chức tuyên truyền, thực hiện các chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT được triển khai thường xuyên, liên tục và hiệu quả đã góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và người dân về BHXH, BHYT. Qua đó cho thấy, nhờ sự vào cuộc chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng với sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh, trong đó công tác truyền thông chính sách BHXH giữ một vai trò rất quan trọng, đã góp phần đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thực sự đi vào cuộc sống.

Vũ Giang

Xem tin theo ngày:   / /