Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14

Thứ Tư, ngày 25/10/2023 - 08:26 Đã xem: 124

Chiều 24/10/2023, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 14.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối; lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các đoàn thể khối.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã hoàn thành chương trình làm việc: Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023; Báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý III; phương hướng, nhiệm quý IV năm 2023. Thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Quán triệt các văn bản: Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Xin ý kiến Ban Chấp hành về công tác tổ chức Đảng.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2023: Triển khai thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Kết luận số 1391-KL/TU ngày 26/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVII) về lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII từ nay đến hết nhiệm kỳ. Chủ động rà soát các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2023; xác định những chỉ tiêu đạt thấp để có giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp tổ chức sản xuất, kinh doanh phải gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lãnh đạo điều hành của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị. Hoàn thành kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023; chương trình công tác năm và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm; chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo quản lý, cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý năm 2023; kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2023. Chỉ đạo, tổ chức tốt Liên hoan thanh niên tiến Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII, năm 2023.

Văn phòng ĐUK

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 336 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:   / /