Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Hai, ngày 4/12/2023 - 16:34 Đã xem: 37

Ngày 04/12/2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc Hội) và 16.242 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với trên 1,4 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tại điểm cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có sự tham gia của các đồng chí: Thường trực Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở; lãnh đạo, chuyên viên các ban, Văn phòng Đảng ủy, các Đoàn thể Khối; báo cáo viên của Đảng bộ Khối.

Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí Phạm Minh Chính Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, góp phần đưa nghị quyết Hội nghị sớm đi vào thực tiễn đời sống,...

Hình ảnh Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tại điểm cầu các chi, đảng bộ cơ sở:

Điểm cầu Sở Giao thông vận tải

Điểm cầu Cục Thuế tỉnh

Điểm cầu Bệnh viện Y dược cổ truyền

Điểm cầu Công ty CP Đường bộ 232

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được kết nối trực tuyến tới 56 điểm cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục triển khai truyền hình trực tuyến đa điểm, phấn đấu kết nối tới 100% các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc trong tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chuyên đề,…góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

                                                BTG

 

Xem tin theo ngày:   / /