Đảng bộ Bưu điện tỉnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lãnh đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

Thứ Ba, ngày 27/4/2021 - 09:50 Đã xem: 747

Đảng bộ Bưu điện tỉnh là loại hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước; có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, hoàn thành nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với Nhà nước, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động vững mạnh.

Thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, người lao động Bưu điện tỉnh Tuyên Quang luôn phát huy truyền thống của ngành Bưu điện “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phục vụ người dân, doanh nghiệp với phương châm “Nhanh chóng, chính xác, an toàn, tiện lợi, văn minh”.

Đảng ủy Bưu điện tỉnh đã lựa chọn nội dung đột phá trong học tập làm theo Bác đó là: Quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số, chú trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử, dịch vụ công của Nhà nước, góp phần chung tay nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính của tỉnh… Hướng dẫn đảng viên đăng ký việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với nhiều nội dung phong phú, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy được nâng lên, cán bộ, đảng viên tự giác thay đổi phương pháp làm việc hiệu quả hơn.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Các điểm giao dịch công cộng được duy trì hoạt động, đáp ứng yêu cầu phục vụ sự lãnh chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhu cầu của nhân dân, góp phần vào chương trình phát triển nông thôn mới của tỉnh; đường thư cấp 2, cấp 3 được duy trì, bảo đảm 100% số xã có báo chí, công văn đến trong ngày; duy trì các dịch vụ truyền thống, đẩy mạnh áp dụng các dịch vụ mới thuộc các lĩnh vực bưu chính chuyển phát, tài chính Bưu chính và phân phối truyền thông, chú trọng nghiên cứu, triển khai, áp dụng các dịch vụ hành chính công, với chất lượng tốt, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, duy trì sản lượng phát hành báo chí, trong đó các loại báo, tạp chí của Đảng, báo chí địa phương đạt trên 2,3 triệu tờ/cuốn/năm; tổng sản lượng báo chí và tạp chí phát hành giữ ổn định khoảng 4 triệu tờ/cuốn/năm; bình quân tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt 33%/năm; thực hiện đầy đủ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; thu nhập bình quân của người lao động đến năm 2020 đạt 13,2 triệu đồng/người/tháng; hằng năm, hoàn thành 100% nghĩa vụ đối với nhà nước.

Với những thành tích đạt được, có thể khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Bưu diện tỉnh đã thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tạo ra sức lan tỏa trong đơn vị, các tổ chức đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động. Giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ Bưu điện tỉnh luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá xếp loại “Trong sạch vững mạnh”;“Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Sơ kết 02 năm, 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ Bưu điện tỉnh được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp biểu dương, khen thưởng có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2016, 2017, Bưu điện tỉnh được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Cờ thi đua. Từ năm 2018 đến năm 2020, Bưu điện tỉnh được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Năm 2019, Bưu điện tỉnh vinh dự được Thủ tưởng Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh vinh dự được nhận Giấp khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

                                                                                                                                     TVH

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 56 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  
Xem tin theo ngày:   / /