Số - ký hiệu: 01-TL/BTCCT Ngày ban hành: 24/05/2022
Thể loại văn bản: Loại khác Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Tuyên giáo
Trích yếu: Thể lệ Cuộc thi "Những hình ảnh ấn tượng của cán bộ, đảng viên tham ia các hoạt động với nhân dân tại cơ sở"
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1116-CV/BTGTU Công văn về định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 8/2022 26/07/2022
2 1072-CV/BTGTU Công văn về định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 7/2022 29/06/2022
3 1024-CV/BTGTU Công văn về định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 6/2022 27/05/2022
4 957-CV/BTGTU Công văn về định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 5/2022 25/04/2022
5 24-KH/BDVTU Kế hoạch KH tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip tuyên truyền các hoạt động với nhân dân tại cơ sở 19/04/2022
6 896-CV/BTGTU Công văn v/v triển khai cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 28/03/2022
7 889-CV/BTGTU Công văn về định hướng một số nội dung tuyên truyền tháng 4/2022 23/03/2022
8 845-CV/BTGTU Công văn v/v gửi tài liệu tuyên truyền tháng 3/2022 24/02/2022
9 39-KH/ĐUK Kế hoạch KH tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 27/12/2021
10 Loại khác Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV 30/11/2021
11 Sao lục Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất , Quốc hội khóa XV 27/08/2021
12 Sao lục Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911-10/10/2021) 27/08/2021
13 Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển 17/08/2021
14 Loại khác Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập mặt trận Việt Minh 19/5/1941 - 19/5/2021 12/05/2021
15 Công văn Các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam 01/02/2021
16 Công văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941-28/01/2021) 01/02/2021
17 Loại khác Tài liệu tuyên truyền về 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2021) 22/12/2020
18 Sao lục Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/1930) 23/10/2020
19 TT Công văn Tài liệu tuyên truyền những thành tựu nổi bật 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) 27/08/2020
20 8-BC/ĐUK Báo cáo Dự thảo lần thứ 8 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 18/05/2020