Số - ký hiệu: Tài liệu HN ngày 5/5 Ngày ban hành: 29/04/2020
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Văn phòng
Trích yếu: Tài liệu nội dung 5.2 Kế hoạch thực hiện chương trình hành động BCH Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 04-QĐ/TU Quy định Quy định về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ được phân công phụ trách, theo dõi; dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và khu dân cư nơi cư trú 05/01/2022
2 72-CV/ĐUK Công văn Vv mời dự Đại hội điểm 04/05/2020
3 Tài liệu HN ngày 5/5 Công văn Tài liệu nội dung 1 theo Công văn số 66-CV/ĐUK vv mời dự Hội nghị (DT Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/20200 29/04/2020
4 Tài liệu HN ngày 5/5 Công văn Tài liệu nội dung 5.1 chương trình hành động BCH Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 29/04/2020
5 507-BC/ĐUK Báo cáo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2020 16/01/2020
6 250-KL/ĐUK Kết luận Kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 kỳ họp thứ 20 BCH Đảng bộ khối khóa IX) 16/01/2020
7 249-KL/ĐUK Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (kỳ thứ 55) 10/01/2020
8 496-BC/ĐUK Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2019 06/12/2019
9 246-KL/ĐUK Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (kỳ thứ 54) 06/12/2019
10 197-KL/ĐUK Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (kỳ thứ 53) 01/11/2019
11 489-BC/ĐUK Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10; phương hướng, nhiệm vụ tháng 11/2019 31/10/2019
12 481-BC/ĐUK Báo cáo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng quý III/2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV/2019 10/10/2019
13 190-KL/ĐUK Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (kỳ thứ 52) 27/09/2019
14 189-KL/ĐUK Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (kỳ thứ 51) 06/09/2019
15 470-BC/ĐUK Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2019 05/09/2019
16 183-KL/ĐU Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (kỳ thứ 50) 06/08/2019
17 463-BC/ĐUK Báo cáo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7; phương hướng, nhiệm vụ tháng 8/2019 05/08/2019
18 109-TB/ĐUK Thông báo Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy khối tại hội nghị triển khai quán triệt, học tập một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng 02/08/2019
19 179-KL/ĐUK Kết luận Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối kỳ thứ 18 (mở rộng) 10/07/2019
20 453-BC/ĐUK Báo cáo Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 10/07/2019