Số - ký hiệu: Tài liệu HN ngày 5/5 Ngày ban hành: 30/04/2020
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: -- Chọn lĩnh vực --
Trích yếu: Tài liệu nội dung 3 theo Công văn số 66-CV/ĐUK Vv mời dự HN (Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về