Tự soi, tự sửa để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái

Thứ Tư, ngày 22/9/2021 - 16:27 Đã xem: 12871

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tự soi, tự sửa vừa được Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo thực hiện thí điểm tại 13 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Qua việc triển khai tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tự soi, tự sửa đã kịp thời nhận diện được những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên để cảnh báo, sửa chữa, khắc phục, có tác dụng tốt trong công tác xây dựng Đảng.

Giải pháp nhận diện

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Đề án số 16-ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thí điểm tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” đối với 13 chi bộ thuộc các chi, đảng bộ cơ sở.

Trên cơ sở hướng dẫn của Đảng ủy Khối, mỗi đảng viên tự soi vào các biểu hiện suy thoái theo bản “tự soi” mẫu gồm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được chỉ ra trong Nghị quyết số 04-NQ/TW. Đồng thời, đảng viên phải xây dựng kế hoạch của cá nhân về khắc phục những biểu hiện suy thoái sau “tự soi”. Cấp ủy chi bộ tổng hợp bản “Tự soi, tự sửa” của đảng viên; xây dựng báo cáo đề dẫn chuyên đề “Tự soi, tự sửa” trong đó nêu được quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, về “tự soi, tự sửa”; đánh giá khái quát về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên của chi bộ thời gian qua; đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những biểu hiện suy thoái trong thời gian tới. Khi tiến hành thảo luận, đồng chí bí thư chi bộ thay mặt cấp ủy tổng hợp kết luận những biểu hiện suy thoái của chi bộ, đảng viên và nhấn mạnh các giải pháp khắc phục, sửa chữa. Sau buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, cấp ủy chi bộ hoàn thiện báo cáo, gửi đảng viên trong chi bộ để làm căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục và kiểm điểm cuối năm.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ảnh: Thu Hương/Báo Tuyên Quang

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, Đảng ủy Khối đặt ra yêu cầu phải nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức đảng, đảng viên tự giác, trung thực tự phê bình và phê bình; gắn “Tự soi, tự sửa” của tập thể với “Tự soi, tự sửa” của từng cán bộ, đảng viên; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ; nhận diện được những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên để sửa chữa, khắc phục.

Qua báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, 13/13 chi bộ với 216 đảng viên được chỉ đạo đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” cho thấy, nhìn chung các chi bộ tổ chức sinh hoạt đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Sau buổi sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”, cấp ủy chi bộ hoàn thiện báo cáo, gửi đảng viên trong chi bộ để làm căn cứ xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục. Kết quả, không có đảng viên có biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, có 65% đảng viên tự nhận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống ở các mức độ hiếm khi, thỉnh thoảng. Trong đó những biểu hiện suy thoái phổ biến như: trong phê bình còn nể nang, né tránh, ngại va chạm chiếm 25,5%; phí phạm thời gian lao động chiếm 32,4%; làm việc kém hiệu quả chiếm 29%; lười học tập chủ nghĩa Mác -Lênin chiếm 12%.

Cần được nhân rộng ra toàn Đảng bộ

Qua sinh hoạt chuyên đề  “Tự soi, tự sửa” tại Chi bộ khoa xây dựng Đảng - Đảng bộ trường Chính trị tỉnh, đảng viên tự nhận có ít thì 3 biểu hiện suy thoái, nhiều thì có 6 biểu hiện. Trong sinh hoạt, ngoài việc xây dựng báo cáo đề dẫn, chi bộ còn phát video Bác Hồ nói về tự phê bình và phê bình cho đảng viên xem, phần thảo luận chi bộ chỉ ra đúng thực tế những biểu hiện suy thoái ở mỗi cán bộ, đảng viên. Có thể thấy rằng, những biểu hiện suy thoái nếu không được chỉ ra, không soi, không sửa lâu dần sẽ trở thành căn bệnh trầm kha, dẫn đến suy thoái. Việc xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa, chi bộ yêu cầu các đảng viên phải có việc làm cụ thể, có lộ trình, thời gian hoàn thành, hàng tháng phải báo cáo chi bộ kết quả khắc phục những biểu hiện đã “tự soi” thấy đồng thời phải lượng hóa được sản phẩm công việc. Điển hình như biểu hiện lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, đảng viên phải đăng ký đi học nội dung kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin, tham gia viết bài trên cơ sở nghiên cứu vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, bổ sung vào bài giảng chứ không thể khắc phục chung chung.

Qua việc sinh hoạt chuyên đề, đảng viên trong chi bộ đã nhận thức cô đọng được những vấn đề về phê bình và tự phê bình, bên cạnh đó chi bộ thực hiện phương châm “phê bình việc chứ không phê bình người” do đó các đảng viên cảm giác rất thoải mái trên quan điểm có làm thì có sai, có sai thì phải sửa chứ không phải đánh giá hành vi đảng viên một cách nặng nề. Đồng chí Bùi Hữu Thêm, Bí thư Chi bộ khoa xây dựng Đảng - Đảng bộ trường Chính trị tỉnh cho biết, đây là chủ trương rất hay, có tác dụng tốt trong công tác xây dựng Đảng nhất là thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW. Khi thực hiện chỉ đạo của cấp trên về sinh hoạt chuyên đề  “Tự soi, tự sửa” bắt buộc đảng viên phải “tự soi” ra những biểu hiện suy thoái của bản thân, nếu không tự nhận chi bộ cũng sẽ chỉ ra.

Qua việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” của Đảng ủy Khối đã có tác động tích cực tới nhận thức của cấp ủy và cán bộ, đảng viên, nhận biết rõ hơn, đầy đủ hơn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời giúp cho cán bộ, đảng viên tự rà soát lại quá trình công tác, xem xét lại những hạn chế, khuyết điểm có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến trách nhiệm của bản thân, từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phát huy những ưu điểm, kết quả tốt, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cho biết, để mỗi cán bộ, đảng viên có thể “tự soi, tự sửa” là một giải pháp rất quan trọng, có tính quyết định nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên phải tự mình soi xét, khi thấy có biểu hiện suy thoái phải quyết tâm sửa chữa và tự giác khắc phục. Do vậy, muốn ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống phải bắt đầu từ việc cán bộ, đảng viên “tự soi, tự sửa”.

Qua báo cáo, 13/13 chi bộ trong Đảng ủy Khối đã thực hiện sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” thí điểm đều đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối triển khai kế hoạch thực hiện sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” trong toàn Đảng bộ Khối.

                                                                                                               Nguồn: Thanh Phúc/Báo Tuyên Quang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /