Hội nghị đánh giá 01 năm học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; triển khai Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thứ Bảy, ngày 19/2/2022 - 16:54 Đã xem: 395

Chiều ngày 18/01/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá 01 năm học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; triển khai Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với trên 1.600 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có sự tham gia của các đồng chí: Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối; báo cáo viên cấp tỉnh; báo cáo viên Đảng bộ Khối; Trưởng các phòng chuyên môn: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đảng ủy Khối

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo đánh giá 01 năm học tập, quán triệt, cụ thể hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai Kế hoạch số 147-KH/TU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã có những tham luận phân tích, đánh giá những kết quả sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: Việc tổ chức công tác tuyên truyền, các nghị quyết của Đảng; triển khai các chương trình, đề án,... Qua đó cho thấy, việc quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng được đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, động lực mẽ để toàn Đảng, toàn dân trong tỉnh phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn của dịch bệnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch ngay từ năm đầu tiên, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong những năm tiếp theo.
Mỗi cán bộ, đảng viên suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã đồng lòng chung sức, tích cực trong việc quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đến nay chúng ta đã cơ bản ban hành đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các chương trình, kế hoạch,... vấn đề là phải tổ chức thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả thiết thực. Để nhanh chóng triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng trong thời gian tới, đòi hỏi phải có sự quyết tâm mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, trước hết giải quyết dứt điểm những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp đang trông chờ, những vấn đề vướng mắc, tồn đọng kéo dài từ lâu. Cái gì đã rõ, đã chín, được thực tiễn chứng minh hiệu quả, đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; cái gì chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn nhưng không nóng vội.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành, các địa phưởng cần tiếp tục đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kế hoạch,... của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xác định đây là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. 

Phải thường xuyên đánh giá sơ kết, tổng kết, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của nội bộ ngành, đơn vị, địa phương mình. Có sự phân công trách nhiệm, nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ người, rõ việc, có sản phẩm cụ thể, thiết thực; quy định thời gian hoàn thành, tránh chung chung, hình thức; khẩn trương khắc phục, giải quyết kịp thời những hạn chế, bất cập, bảo đảm các nghị quyết, đề án, kế hoạch được triển khai thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu và đạt kết quả cao nhất. Việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các nghị quyết khác của Trung ương, của tỉnh phải đặt trong mối quan hệ tổng thể, đồng bộ, hiệu quả, thiết thực. Trước mắt, phải gắn với việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của năm 2022; kiểm soát an toàn, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh Covid-19. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể, mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân cần phải nâng cao ý thức, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch 5K,...
 

                                                                                                                                                            ĐUK

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 264 | Trang: 1 trên tổng số 27 trang  
Xem tin theo ngày:   / /