CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Thứ Sáu, ngày 14/10/2022 - 15:26 Đã xem: 656

Nhằm trang bị kiến thức về nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở, hướng tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở cho cán bộ công đoàn cơ sở. Tham dự buổi tập huấn có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và một số ủy viên Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai các nội dung: Kế hoạch số 161/KH-LĐLĐ ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh; Kế hoạch số 84/KH-CĐVC ngày 25/4/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Tuyên Quang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 11/HD-LĐLĐ ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về Một số nội dung về công tác nhân sự đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn về một số nội dung xây dựng Văn kiện đại hội cơ sở; Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ ngày 04/8/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ chi Đại hội Công đoàn các cấp. Đây là những nội dung quan trọng và cần thiết, liên quan đến công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Qua buổi tập huấn, các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở đã nắm được các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, giúp cho quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội của công đoàn cơ sở đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

 

                                                                                                                                Phương Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 81 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  
Xem tin theo ngày:   / /