Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động và ký giao ước thi đua năm 2023

Thứ Hai, ngày 6/3/2023 - 08:14 Đã xem: 682

Ngày 03/03/2023, tại Hội trường Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Cụm thi đua số 2 (gồm Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Ngành Giáo dục, Công đoàn Ngành Y tế, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động và ký giao ước thi đua năm 2023.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí Thư ĐUK Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đỗ Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh; Lãnh đạo các ban, Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn Ngành Giáo dục, Công đoàn Ngành Y tế, Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh.

 Năm 2022, các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, CNVCLĐ; vận động, ủng hộ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” được 529,46 triệu đồng và đề nghị hỗ trợ 25 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sửa và làm nhà mới; thành lập 02 Công đoàn cơ sở, kết nạp gần 1.166 đoàn viên; giới thiệu 253 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; 100% cán bộ Công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Năm 2022, có 01 đơn vị trong Cụm thi đua được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 03 đơn vị Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022"; 01 đơn vị được tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022" .

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối và Liên đoàn Lao động tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2022 của các đơn vị, đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; phát động các phong trào thi đua gắn với xây dựng các công trình, phần việc, sản phẩm chào mừng đại hội công đoàn cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ. Triển khai thực hiện các hoạt động trong “Tháng Công nhân”; “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang...

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận và thống nhất thông qua 9 chỉ tiêu thi đua cụ thể và các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trong năm 2023.
Đại diện lãnh đạo các Công đoàn Cụm thi đua số 2 đã ký giao ước thi đua năm 2023; bầu Công đoàn Ngành Giáo dục là Cụm trưởng năm 2023.

Hình ảnh tại Hội nghị:

Thường trực LĐLĐ tỉnh đã trao tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022" cho Công đoàn Ngành Giáo dục; Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2022" cho Công đoàn Ngành Y tế; Bằng khen cho Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn các Khu Công nghiệp.

                                                                                                                                Võ Công Thành

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 84 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang  
Xem tin theo ngày:   / /