Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12

Chủ nhật, ngày 16/4/2023 - 19:56 Đã xem: 253

Sáng ngày 14/4/2023, tại Hội trường Đảng uỷ Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối; lãnh đạo, chuyên viên các ban đảng, Văn phòng Đảng uỷ Khối; lãnh đạo các đoàn thể khối.

Hội nghị đã hoàn thành chương trình làm việc: thông qua dự thảo Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2023; Báo cáo đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng quý I; phương hướng, nhiệm quý II năm 2023. Quán triệt các văn bản: Quy định số 96-QĐ/TW  ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Kết luận số 50-KL/TW  ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệt hống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2023: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch của tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”; tổ chức nghiên cứu, học tập, triển khai tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”  của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đảng bộ; xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022. Triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình chi bộ bốn tốt”, đảng bộ cơ sở bốn tốt”; tăng cường dự, giám sát sinh hoạt cấp ủy, chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chi bộ chuyên đề, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Đánh giá hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khoá X và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 28-QĐ/TU ngày 23/3/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 10-KH/ĐUK ngày 01/12/2020 của Đảng ủy Khối về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền gắn với thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát cán bộ. Giải quyết đơn, thư tố cáo, xử lý, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo cơ quan, đơn vị bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tích cực thực hiện chuyên đổi số; chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy tỉnh và UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung tham mưu các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2020-2025. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án quan trọng: Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; khởi công các công trình, dự án: cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và Bệnh viện đa khoa tỉnh…; có giải pháp quyết liệt trong thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo các doanh nghiệp chấp hành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; sản xuất, kinh doanh phải gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ, an toàn lao động. Nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để đình công, lãn công, tụ tập đông người, khiếu kiện tập thể. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đổi mới công nghệ, máy móc, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, đủ sức cạnh tranh trong nước và quốc tế; chủ động tìm kiếm việc làm, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy tính chủ động sáng tạo của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả; thu hút vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các phong trào thi đua yêu nước. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức tặng Cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ Sở Nội vụ, tặng Bằng khen cho 02 chi bộ và 02 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen cho 10 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2018-2022).

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối tặng cờ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đơn vị xuất sắc 05 năm 2018-2022

Đồng chí Đỗ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Thương trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân xuất sắc 05 năm 2018-2022

Thường trực Đảng ủy trao Giấy khen của Ban Thường vụ cho các cá nhân xuất sắc 05 năm 2018-2022

                                                                                                                                                                            ĐUK

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 340 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:   / /