PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TẠI HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊU BIỂU TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2023

Thứ Tư, ngày 19/4/2023 - 08:38 Đã xem: 510

Sáng 18/4/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có bài phát biểu Kết luận Hội nghị. Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, các quý vị đại biểu!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau một thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, ý thức trách nhiệm cao, Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 của Đảng bộ Khối đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Hội nghị đã xem Phóng sự “Học Bác để noi gương” về những kết quả sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong Đảng bộ Khối; nghe phát biểu tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị thống nhất nhận định: Sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối được duy trì nền nếp, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và người lao động. Đã tập trung tham mưu thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và chức trách nhiệm vụ được giao; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên, giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn; lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực; vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được nâng lên, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đã xuất hiện nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác trên các lĩnh vực, tạo sự lan tỏa ở các cấp, các ngành. Năm 2022, đã có 156 tập thể, 285 cá nhân được các cấp ủy biểu dương, khen thưởng; 5 tập thể, cá nhân được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Năm 2023, đã biểu dương, khen thưởng 44 tập thể và 51 cá nhân điển hình tiêu biểu; lựa chọn 6 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen.

Thưa toàn thể các đồng chí! Trong 02 năm qua đã có hàng trăm tập thể, hàng nghìn cá nhân thuộc Đảng bộ Khối đã nỗ lực cố gắng, hy sinh thầm lặng, âm thầm cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, cho sự phát triển của tỉnh mà trong báo cáo và phóng sự không thể kể hết được. Qua đó đã góp phần quan trọng vượt qua khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

 Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã để lại cho Đảng ta và dân tộc ta một di sản vô giá về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Do vậy, nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, hằng ngày, là tình cảm, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Bác. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, với phương châm: Đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, nền nếp, thiết thực trong sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng cán bộ, đảng viên. Từng cá nhân, từng tập thể phải thực hiện tốt theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, chắc chắn tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị sẽ đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh hơn và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

 Trong thời gian tới đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1- Tiếp tục tuyên truyền, nghiên cứu, học tập nâng cao nhận thức về giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm hằng ngày, là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  

Tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi tự sửa”, nghiên cứu học tập Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp với phương châm “trên trước, dưới sau”; “trong trước, ngoài sau”; nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, đổi mới lề lối làm việc và tác phong công tác…; kịp thời chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, yếu kém, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

3- Tham mưu, tổ chức thực hiện tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh bằng các chương trình, đề án cụ thể; giải quyết kịp thời dứt điểm những vụ việc nổi cộm, bức xúc, tồn đọng kéo dài; thực hiện có kết quả những việc đột phá, đổi mới được giao. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng tác phong làm việc khoa học, cụ thể, hiệu quả, nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

4- Thực hiện cải cách hành chính trong tâm là cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hạ giá thành, nâng cao thu nhập cho người lao động; sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

5- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Đề án số 03-ĐA/TU ngày 12/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đề án số 06-ĐA/TU ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025.

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

6- Chú trọng phát hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự lan toả trong Đảng và trong xã hội.

 Kính thưa các đồng chí!

Hội nghị gặp mặt, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 của Đảng bộ Khối đã thành công tốt đẹp. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xin trân trọng cảm ơn các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đến dự Hội nghị. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các ban đảng Tỉnh uỷ, các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối; đại diện cấp uỷ các chi, đảng bộ cơ sở, các cá nhân điển hình tiêu biểu đã về dự Hội nghị đông đủ, góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị.

Cảm ơn các cơ quan: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đoàn nghệ thuật Dân tộc tỉnh, Trung tâm Hội nghị tỉnh đã tích cực phối hợp chuẩn bị các nội dung và phục vụ Hội nghị thành công tốt đẹp. Cảm ơn các đồng chí phóng viên Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã theo dõi và đưa tin kịp thời về Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối, chúc các đồng chí đại biểu khách quý và toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn.

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 329 | Trang: 1 trên tổng số 33 trang  
Xem tin theo ngày:   / /