Lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Công ty cổ phần Lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang

Thứ Năm, ngày 27/4/2023 - 16:19 Đã xem: 209

Ngày 26/4/2023 tại trụ sở Công ty cổ phần Lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Lễ công bố quyết định hợp nhất Chi bộ Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, Chi bộ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Viên Châu và Chi bộ Công ty cổ phần Xây lắp, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Tuyên Quang thành Đảng bộ Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng thành lập Đảng bộ Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang

Dự Lễ công bố có các đồng chí: Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy; đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, đại biểu Chi bộ Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; đại diện Thường trực Đảng uỷ phường Minh Xuân; các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng, Phó các phòng trực thuộc các công ty và toàn thể đảng viên thuộc 03 Công ty.

Thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Ma Văn Khắp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối công bố Quyết định hợp nhất Chi bộ Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, Chi bộ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Viên Châu và Chi bộ Công ty cổ phần Xây lắp, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Tuyên Quang thành Đảng bộ Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang.

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Lễ công bố

Phát biểu tại biểu Lễ công bố, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của 03 Chi bộ Công ty cổ phần Lâm sản và Khoáng sản Tuyên Quang, Chi bộ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Viên Châu và Chi bộ Công ty cổ phần Xây lắp, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng Tuyên Quang trong thời gian qua...; đồng chí nêu rõ việc hợp nhất là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định sự trưởng thành, phát triển của Công ty, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đúng theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh về xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Đồng chí nhấn mạnh Đảng bộ sau hợp nhất cần chủ động xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cấp ủy viên; xây dựng quy chế phối hợp và tạo mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức có liên quan; nắm vững chủ trương, định hướng, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh, của Đảng uỷ Khối, nhất là công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Khóa XII và Kết luận Trung ương 4, Khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đảng viên; tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo xây dựng các đoàn thể vững mạnh, doanh nghiệp phát triển; làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

                                                                                                                            BTC

Xem tin theo ngày:   / /