Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX); 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CCB, Nghị quyết số 03/NQ-CCB của BCH Hội CCB tỉnh (khoá IV), giai đoạn 2018 - 2023 và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2023

Chủ nhật, ngày 2/7/2023 - 11:10 Đã xem: 397

Sáng ngày 30/6/2023, Hội Cựu chiến binh Khối đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX); 5 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CCB, Nghị quyết số 03/NQ-CCB của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh (khoá IV), giai đoạn 2018 - 2023 và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2023. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối; lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối; Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, hoạt động của các cấp hội Cựu chiến binh ngày càng nền nếp, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Cựu chiến binh và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện có hiệu chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CCB của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh về “Hội Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế địa phương” giai đoạn 2018 - 2023, Hội Cựu chiến binh  Khối đã chú trọng làm tốt công tác tuyền truyền, vận động cán bộ, hội viên Cựu chiến binh thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững. Đến nay, gần 70% hội viên có mức sống khá, giàu, không còn hội viên nghèo và cận nghèo. Hội vận động được gần 220 triệu đồng hỗ trợ xây dựng được 5 nhà “Nghĩa tình Cựu chiến binh”; góp phần xây dựng được 18 tuyến bê tông nông thôn tại các thôn, bản trong tỉnh; có 23/23 cơ sở hội đều có quỹ tự lập.

Thực hiện nghị quyết 03/NQ-CCB của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh về “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở” giai đoạn 2018 - 2023. Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối đã triển khai đồng bộ, kịp thời các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở Hội quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Đảng, Nhà nước, của cấp uỷ cơ sở. Hằng năm, tổ chức hội đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức hội không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối đã chỉ đạo, triển khai đạt và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Mai Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023: Chỉ đạo các cấp Hội phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; tổ chức tốt hành trình về nguồn thăm lại chiến trường xưa cho các đối tượng chính sách, cán bộ, hội viên tiêu biểu; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước,…

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Nhân dịp này Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tặng Giấy khen cho 4 cá nhân và 7 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CCB và Nghị quyết số 03/NQ-CCB của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá IV, giai đoạn 2018 - 2023.

 

                                                                                                                                       CCB

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 50 | Trang: 1 trên tổng số 5 trang  
Xem tin theo ngày:   / /