Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh công bố Quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Thứ Bảy, ngày 29/7/2023 - 16:01 Đã xem: 267

Ngày 28/7/2023, tại trụ sở Điện lực Tuyên Quang, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị công bố Quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Kiên Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại diện thường trực, lãnh đạo ban tổ chức huyện ủy: Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa và Na Hang; lãnh đạo Phòng Tổ chức Đảng và đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty Điện lực Tuyên Quang và cấp ủy các chi bộ, đảng bộ được chuyển giao.

Toàn cảnh Hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên

Tại Hội nghị, đồng chí Ma Văn Khắp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã công bố Quyết định chuyển giao, tiếp nhận 04 tổ chức cơ sở đảng và 124 đảng viên thuộc chi nhánh điện lực các huyện: Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa và Na Hang về Đảng ủy Công ty Điện lực Tuyên Quang trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ sở và doanh nghiệp tỉnh (Đảng bộ Điện lực Sơn Dương với 03 chi bộ trực thuộc và 45 đảng viên, Chi bộ Điện lực Hàm Yên với 31 đảng viên, Chi bộ Điện lực Chiêm Hóa với 22 đảng viên, Chi bộ Điện lực Na Hang với 26 đảng viên).

Đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao quyết định tiếp nhận cho Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Điện lực Tuyên Quang

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khẳng định việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức cơ sở đảng và đảng viên thuộc các huyện uỷ về Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về tiếp tục chuyển giao, sắp xếp tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Ngành dọc Trung ương trên địa bàn tỉnh; nhằm đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, xuyên suốt của Đảng ủy Công ty Điện lực tỉnh đối với các chi nhánh; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đồng chí đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang trong những năm qua. Để tiếp tục hoạt động hiệu quả, đồng chí đề nghị Đảng ủy khẩn trương thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng từ Đảng bộ Công ty xuống đến chi bộ Điện lực các huyện, thành phố; tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao; thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh từ nay đến hết nhiệm kỳ; đảm bảo cung cấp điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ nhân dân; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động doanh nghiệp; chú trọng nâng cao chất lượng  hoạt động cấp ủy và chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho đảng viên; tăng cường phát triển Đảng và quản lý cán bộ, đảng viên.

Sau Hội nghị này, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối sẽ phối hợp với Ban Tổ chức các huyện có tổ chức đảng chuyển giao lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên, hồ sơ đảng viên và phiếu đảng viên; đồng thời, bàn giao về Đảng bộ Công ty Điện lực Tuyên Quang quản lý theo quy định.

ĐUK

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 336 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:   / /