VNPT TUYÊN QUANG VÀ HỘI NÔNG DÂN TỈNH THỎA THUẬN HỢP TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ GIAI ĐOẠN 2023-2028

Thứ Ba, ngày 1/8/2023 - 08:58 Đã xem: 57

Ngày 28/7/2023, VNPT Tuyên Quang và Hội Nông dân tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác Chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2028. Đây là sự kiện quan trọng thể hiện sự quyết tâm giữa hai đơn vị trong việc hợp tác đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số và công dân số trong tình hình mới.

Lãnh đạo VNPT Tuyên Quang và Hội Nông dân tỉnh ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2028

Thỏa thuận hợp tác được phối hợp thực hiện với mục tiêu thiết lập, sử dụng và vận hành hiệu quả hệ thống hạ tầng CNTT, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, quảng bá thương hiệu và phát triển sản phẩm, dịch vụ của VNPT Tuyên Quang. Đồng thời, hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong giai đoạn phát triển mới; thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Nông dân chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, nắm bắt, thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Nhân dịp Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác, VNPT Tuyên Quang có món quà ý nghĩa là 18 chữ ký số VNPT SmartCA, miễn phí sử dụng trong 12 tháng, trị giá hơn 6 triệu đồng tặng lãnh đạo Hội nông dân trong tỉnh.

                                                                                                                                                          Dương Bích Thuận

Xem tin theo ngày:   / /