Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt việc tham gia hoạt động với nhân dân tại cơ sở

Thứ Tư, ngày 2/8/2023 - 15:03 Đã xem: 173

Sau hơn 2 năm tổ chức thực hiện các hoạt động “3 cùng” với nhân dân, nhiều nội dung công việc có ý nghĩa thiết thực như: Tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn; trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan; xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo; hướng dẫn nhân dân xây dựng các mô hình sản xuất… được triển khai nề nếp, qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Khối gần gũi, gắn bó hơn với nhân dân tại cơ sở.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 23/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tham gia hoạt động với Nhân dân tại cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/ĐUK ngày 29/7/2021 để triển khai thực hiện; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ phân công 77 chi, đảng bộ cơ sở tham gia hoạt động tại 100 xã thuộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; hằng tháng ban hành văn bản đôn đốc cơ sở thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy.  

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại điểm cầu Đảng ủy Khối

 Các chi, đảng bộ cơ sở, các đoàn thể Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của đơn vị đã lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 02-HD/BDVTU ngày 10/9/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Từ năm 2021 đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức cho hơn 5.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động tại các xã được phân công phụ trách và hỗ trợ tổng số tiền trên 2,7 tỷ đồng vào các nội dung công việc như: Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nội đồng; vận chuyển, lắp đặt cấu kiện kiên cố kênh mương; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng thắp sáng đường quê; xây dựng bể chứa rác; cải tạo, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phân loại, thu gom, xử lý rác thải nhựa; vệ sinh môi trường; phun thuốc khử trùng; xử lý chế phẩm vi sinh cho ruộng; chăm sóc và trồng mới tuyến đường hoa tại các tuyến đường và khuôn viên nhà văn hóa thôn; tặng xe đạp, máy tính, quạt, chăn ấm, quần áo, nhu yếu phẩm…; tổ chức 137 buổi tập huấn về: Tuyên truyền pháp luật lưu động; dịch vụ công trực tuyến; tập huấn chuyển đổi số, đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn; tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm OCOP; kỹ thuật xử lý rác thải hữu cơ,…

Hình ảnh các chi, đảng bộ cơ sở tham gia hoạt động “3 cùng” với nhân dân tại cơ sở:

Các tổ chức đoàn thể trong Khối đã vận động đoàn viên, hội viên tham gia các Phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện Đề án Xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; trồng cây xanh trong phòng làm việc và khuôn viên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức vận động, thăm hỏi, tặng quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng khó khăn; tập trung huy động các nguồn lực, chăm lo giúp đỡ người nghèo,…

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc tham gia hoạt động với nhân dân tại cơ sở trong Đảng bộ Khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế phải khắc phục đó là có đơn vị lựa chọn nội dung “3 cùng” với nhân dân tại cơ sở chưa phù hợp, thiết thực; có nội dung công việc chỉ có cán bộ, đảng viên thực hiện, không có người dân tham gia. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đồng thời phát huy những kết quả đã đạt được, đưa hoạt động “3 cùng” với nhân dân ở cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực trong thời gian tới, các chi, đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ Khối trước khi xây dựng chương trình, kế hoạch tham gia hoạt động với nhân dân tại cơ sở cần phải nắm chắc tình hình thực tế của địa phương, từ đó lựa chọn nội dung “3 cùng” cho thiết thực, phù hợp, thực hiện chủ trương không làm thay, làm hộ mà cùng làm với nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân tại cơ sở trong tham gia phối hợp tổ chức các hoạt động; tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tích cực tham gia thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; các chương trình mục tiêu Quốc gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các đoàn thể phát động,…

Thông qua các hoạt động tại cơ sở đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức rèn luyện về phương pháp, kỹ năng vận động quần chúng, tiếp xúc và đối thoại với nhân dân; cổ vũ và động viên nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, củng cố, tăng cường vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo cơ sở cơ sở vững chắc để các chủ trương, nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân.

                                                                                                                                               ĐUK

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 336 | Trang: 1 trên tổng số 34 trang  
Xem tin theo ngày:   / /