Cụm thi số 2, Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2023

Thứ Năm, ngày 3/8/2023 - 15:12 Đã xem: 74

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh giao nhiệm vụ cho Đảng bộ Sở Tài chính là đơn vị cụm trưởng Cụm thi số 2, Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2023. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tại các văn bản: Kế hoạch số 83-KH/ĐUK ngày 06/6/2023 về tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2023; Công văn số 1127-CV/ĐUK ngày 30/6/2023 về hướng dẫn một số nội dung tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2023.

 Với trách nhiệm là cụm trưởng, Đảng ủy Sở Tài chính đã phối hợp với các đơn vị trong cụm lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” năm 2023 của Cụm thi số 2:

1. Kế hoạch tổ chức Hội thi

2. Kế hoạch tổ chức thực hiện phục vụ Hội thi

3. Thể lệ Cuộc thi

4. Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện phục vụ Hội thi

5. Tổ giúp việc tổ chức thực hiện phục vụ Hội thi

Sau khi họp bàn thống nhất, Cụm thi số 2 đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" năm 2023, cụ thể: 

- Thời gian tổ chức Hội thi: 7 giờ 00 phút ngày 06/8/2023.

- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

                                                                       

Xem tin theo ngày:   / /