Giao ban công tác tuyên giáo quý III - 2023

Thứ Ba, ngày 26/9/2023 - 14:00 Đã xem: 26

Chiều 25-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo; định hướng công tác tuyên truyền, báo chí; phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025. Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Quý III-2023, hệ thống tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới phương thức triển khai, tham mưu đề xuất, thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra và các nhiệm vụ phát sinh. Đồng thời, tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chủ động trong công tác định hướng báo chí, hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh…

Hệ thống tuyên giáo cũng đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp...

Các cơ quan báo chí, cơ quan trong khối tuyên truyền và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng…; thông tin kịp thời, hiệu quả, toàn diện các sự kiện, nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, tình hình, kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kì 2020-2025...

Tại hội nghị, đồng chí La Hồng Hải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025. Thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2024; tổ chức trao giải vào dịp đầu Xuân năm 2025.

Đồng chí Nông Thị Bích Huệ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nông Thị Bích Huệ đề nghị, trong quý IV các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, trong đó tăng cường tuyên truyền kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tiếp tục tham mưu cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp.

Cùng với đó, kịp thời nắm bắt, định hướng, phối hợp với các cơ quan có liên quan đấu tranh, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội... Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo đòi hỏi phải nhanh nhạy, kịp thời, chính xác, ngắn gọn.

Đối với công tác tác báo chí, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời, đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023; việc thực hiện các dự án, chương trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh; việc thu hút đầu tư; phát triển du lịch; nông - lâm nghiệp; bê tông hóa đường giao thông; xây dựng nông thôn mới; chuyển đổi số; cải cách hành chính...

Đồng thời tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; nhân rộng các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay; Tăng cường các bài viết mang tính phản biện, đấu tranh phản bác với các thông tin xấu, độc, xuyên tạc nhằm định hướng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nghị quyết, dự án, chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh.

Trước đó, đoàn đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình; tham quan một số mô hình kinh tế tiêu biểu trên địa bàn huyện Chiêm Hóa.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm nhà Hội trường nơi diễn ra Đại hội lần thứ 2 của Đảng.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm mô hình trồng dưa lưới của HTX Nông nghiệp Kim Bình (Chiêm Hóa).

                                                                                                                   Theo Thanh Phúc/baotuyenquang.com.vn

Xem tin theo ngày:   / /