Số - ký hiệu: 02-HD/BTCĐUK Ngày ban hành: 22/11/2021
Thể loại văn bản: Hướng dẫn Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Tổ chức
Trích yếu: Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hàng năm
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về