Ban Chấp hành Đảng bộ

 1- Đ/c Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 2- Đ/c Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 3- Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 4- Đ/c Trần Viết Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

 5- Đ/c Ma Văn Khắp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

 6- Đ/c Lê Anh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

 7- Đ/c Hà Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính.

 8- Đ/c Khánh Thị Xuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra tỉnh

 9- Đ/c Tạ Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

 10- Đ/c Nguyễn Thị Thược, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

 11- Đ/c Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 12- Đ/c Phạm Thị Thúy Hà, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 13- Đ/c Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

 14- Đ/c Trần Viết Cương, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh

 15- Đ/c Võ Công Thành, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

 16- Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

 17- Đ/c Ngô Thị Thu Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 18- Đ/c Nguyễn Ngọc Phẩm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cổ phần Đường bộ 232

19-  Đ/c Nguyễn Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang

 20- Đ/c Đặng Trí Dũng, Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Khối