Văn phòng Đảng ủy Khối

 

 1- Đ/c Nguyễn Ngọc Điệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối.

 2- Đ/c Vũ Trường Giang, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối.

 3- Đ/c Vũ Thị Ánh Nguyệt, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối.

 4- Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy, Kế toán

 5- Đ/c Trần Phương Liên, Văn thư

 6- Đ/c Phạm Đức Quý, Lái xe

 7- Đ/c Phạm Duy Doanh, Lái xe